|
 
lumi
ère
ışığı ve tasarımlarıyla
mekanlar
ı anlamlı kılan
bir ayd
ınlatma dünyası

40 y
ıldır
d
ünyanın en etkileyici
ayd
ınlatma tasarımlarıyla
T
ürkiyede estetik duyarlılığı
k
ışkırtıyor.

D
üş dünyasının kapılarını aralayan
tasar
ımlarıyla
ortamlar
ı dönüştüren lumière
dekoratif ayd
ınlatmada
aranan uyumun
ışığını yakalıyor

Gelece
ğin çizgileriyle sürekli yenilenen
lumière koleksiyonları,
ışığı estetikle buluşturmak için
sizleri bekliyor
.

D
üş gücünün,
karanl
ığı aydınlatmaktan öteye
neler yapabildi
ğini bir de yakından görün.
 
Lumi
ère
gives meaning to spaces
with its light and creations

More than 40 years
with worlds most impressive
lighting designs provokes
esthetic sensitivity in Turkey


Opens gates to the dream world
with unique designs...
"lumi
ère" transforms environments
with decorative lighting and
captures the suitable light adaptations


Constantly renewed 
"lumi
ère" collections catchs past and
future lines to bring you esthetics
which you expecting...

Let's see the imagination,
beyond illuminate the dark,
what can create for your world...
“Daha çok ışık” Goethe  + “Ve daha çok estetik.” lumière
Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us
İşlerimiz / Products İşlerimiz / Products
Projeler / Projects Projeler / Projects
Basından Haberler / News Basından Haberler / News
İletişim / Contact İletişim / Contact